Länkar

             
               Vbg kommun (Info. på tsp)
               Hörsel-och dövverksamhet
               SDR  (Sveriges Dövas Riksförbund) 
               VGDL (Västra Götalands Dövas Länsförbund)
               SDUF (Sverige Dövas Ungdomsförbund)
               DHB Västra (Döva,hörselskadade och språkstörda barn)
               Nyhetstecken (teckentorget och nyhetstecken)
               Bildtelefoni (tolkförmedling på teckenspråk)
               SOS 112
               Omnitor (bildtelefon & Ecmobile)
               Tolk  (Beställa tolk via webben) 
               Tolkjänst (E-legimation)
                
             Beställa teckenspråkstolk via bildtelefon och adressen är:
                              tolkbestallning.vgr@sip.omnitor.se
                                                   Vid frågor?
             Ta kontakt med Kent Augustsson, kent.augustsson@vgregion.se
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)